Produktfotografering

Jag fotograferar ibland produkter. Här finns exempel på utförda uppdrag. Kontakta mig gärna om behov finns. Jag fotograferar i studiomiljö, och har tillgång till efterbearbetningsverktyg för friläggning och annan bildbehandling. Kontakta mig för information!